Who will get the chili pepper? #shorts Tiktok Food challenge by Tiktoriki

31 Մար % Yթ.-ին
34 105 709 Դիտումներ

Thank you for watching
For Short Funny videos with Katya and Gena Follow us on Instagram instagram.com/katyagena
For Short Funny videos with Katya and Gena Follow us on TikTok
vm.tiktok.com/ZSTT1qHe/
#tiktoriki #shorts #tiktorikishorts

AMwine